Nástěnka

Vážení rodiče,

Pár informací při nástup nových dětí do mš.: 

Školní rok začíná 1.9.2020 Do školky přineste dětem přezuvky, náhradní oblečení a dobrou náladu.

Nástup dětí bude probíhat od 7,00 hod do 8,30 hod. Při příchodu Vás paní učitelka seznámí se značkou dítěte a postupem při adaptaci.

Veškeré další informace budou postupně vyvěšované na nástěnkách v šatnách tříd.

 

Prosíme rodiče, aby pokud možno do šaten nosili roušky, opravdu je to ochrana Vaše i naše.

 


Vážení  rodiče,

Mateřská škola se znovu otevře 20.5.2020 za dodržování určitých pravidel.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Děti musí mít roušku  ve své skříňce s věcmi.

Před nástupem do mš rodič vyplní čestné prohlášení, bez prohlášení nebude dítě přijato do mš

Můžete si prohlášení vyplnit doma ( příloha) nebo ráno při nástupu do mš.  čestné-prohlášeni