Nástěnka

 

 Informace o zvýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude, po výpočtu školného podle školského zákona, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ,

úplata za vzdělávání (školné) od 1. září 2022 činit 950,- Kč/měsíc.

 

Informace o zvýšení stravného pro školní rok 2022/2023

Výše stravného pro děti    od 3–6 let      6–7 let

Přesnídávka:                       11,- Kč        11,- Kč

Oběd:                                   24,- Kč        27,- Kč

Odpolední svačina:             11,- Kč        11,- Kč

                                          ——————————

                                                46,-             49,- 

V Praze  dne 16.06.2022

 

Michaela Půlkrábková

ředitelka mateřské školy

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________