info@msvetrnicek.cz

         241 091 820 - 7 tel.

    241 091 828     fax

Zárubova 952/10 Praha 4

LETNÍ PROVOZ  v MŠ VĚTRNÍČEK

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte k letnímu provozu do naší mateřské školy využijte  Elektronického předzápisu. Zpřístupněn je od 22.5.2020

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu a předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-p12-vetrnicek

 

Program Vás navede, jaké kroky je potřeby podniknout a poté vyplněnou a podepsanou žádost doručte do MŠ spolu s Evidenčním listem z MŠ, kterou dítě aktuálně navštěvuje.

Kopie evidenčních listů si vyzvedněte na své kmenové třídě.

Přihlášku a kopii evidenčního listu následně vhoďte do schránky MŠ kde se budete hlásit na letní provoz.

=======================================================================================================================

Vážení  rodiče,

Mateřská škola se znovu otevře 20.5.2020 za dodržování určitých pravidel.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Děti musí mít roušku  ve své skříňce s věcmi.

Před nástupem do mš rodič vyplní čestné prohlášení, bez prohlášení nebude dítě přijato do mš

Můžete si prohlášení vyplnit doma ( příloha) nebo ráno při nástupu do mš.  _čestné-prohlášeni

 

 

 

Zápis na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Pro  letošní zápis  využijte elektronického předzápisu , který  Vám  velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.  Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout

Elektronický předzápis bude přístupný od 14.4. do 11.5.2020 na www stránkách

Den otevřených dveří zrušen

Postup zákonných zástupců při zápisu

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-vetrnicek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

– tisk vyplněné žádosti

– tisk čestného prohlášení k očkování

– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

– pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy  hf5k3x6

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

– poštou na adresu školy: Mateřská škola Větrníček v Praze 12, Zárubova 952/10, Praha 4 – Kamýk

– nebo do schránky mateřské školy, která se nachází vedle ředitelny.

Kritéria 202/2021

 

Informace k placení školného na březen 2020

Vážení rodiče, školné za měsíc březen Vám je sníženo z důvodu uzavření MŠ na 350,- korun.

Zbývajících 350,- kč, které jste zaslali, Vám převedeme na stravné.

Za měsíc duben, se prozatím nic neplatí, bude to řešeno až po otevření školky.

Přeji klidné a zdravé dny.

 

 

 

 

***************************

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2018/2019.

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:

 1. a) pro všechny přijaté děti                               700,- Kč
 2. b) bezúplatná docházka pro děti v povinném předškolním vzdělávání (tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky

č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, v platném znění, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

Stanovení plateb za stravné pro školní rok 2019/2020

Při celodenní docházce – celodenní stravné: 39,00 Kč /

Při polodenní docházce – polodenní stravné: 30,00 Kč

Stravné pro děti, které dovrší ve školním roce sedmi let, je stravné stanovené takto:

Při celodenní docházce – celodenní stravné: 42,00 Kč

 

******************************************************************************************************

 

    

 

 


         WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

      FIREWALL
      ANTIMALWARE

 

 

 

PŘÍSTUPNOST WEBU

 

ZVĚTŠIT OBRAZOVKU – stiskni klávesu CTRL a současně klávesu +

PŘEHRÁT VYBRANÝ TEXT – označ text (max. jeden řádek) do bloku a stiskni tlačítko PLAY ► na přehrávači v pravém dolním rohu obrazovky

 

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 25. května 2020
 • Svátek má Viola
 • Zítra má svátek Filip
 • Do konce roku zbývá 220 dnů
 • Je 22. týden