Nástěnka

Odpovědi na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. http://www.msvetrnicek.cz/wp-content/uploads/2024/02/img20240228_12194995.pdf

vloženo: 28.2.2024

————————————————————————————————————————————————————————————–

 Informace o zvýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude, po výpočtu školného podle školského zákona, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ,

úplata za vzdělávání (školné) od 1. září 2023 činit 1.050,- Kč/měsíc.

 

Informace o zvýšení stravného pro školní rok 2023/2024

Výše stravného pro děti    od 3–6 let      6–7 let

Přesnídávka:                       12,- Kč        12,- Kč

Oběd:                                   26,- Kč        29,- Kč

Odpolední svačina:             12,- Kč        12,- Kč

                                          ——————————

                                                50,-             53,- 

V Praze  dne 30.06.2023

Michaela Půlkrábková

ředitelka mateřské školy

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________