Nástěnka

Den otevřených dveří v mateřské školce Větrníček

 Zveme rodiče a budoucí školáčky na návštěvu.

Den otevřených dveří se bude konat 12.4.2023 od 8,30 do 11 hodin

vloženo:7.3.2023

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Informace o veřejné zakázce

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavebních prací – část A a vybavení – část B podle specifikace uvedené v příloze č. 3 výzvy.

Nabídky lze podat na obě části současně nebo na každou část samostatně.

Lhůta pro podávání nabídek: Od 22. 2. 2023 do 8. 3. 2023 do 12.00 hodin

Veškeré náležitosti zakázky a dokumenty jsou v přílohách:

001_Výzva_k_podání_nabídky

002_Příloha č.1_Zadávací dokumentace

003_Příloha č.2_Vzor titulniho listu nabídky

004_Příloha č.3_MŠ VĚTRNÍČEK_PREZENTACE_2021_02_04

004_Příloha č.3_MŠ VĚTRNÍČEK_TECHNICKÁ ČÁST_2021_02_04

005_Příloha č.4_Výkaz výměr MŠ Větrníček_část A

005_Příloha č.4_Výkaz výměr MŠ Větrníček_část B 

006_Příloha č.5_Vzor čestného prohlášení

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

 Informace o zvýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude, po výpočtu školného podle školského zákona, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ,

úplata za vzdělávání (školné) od 1. září 2022 činit 950,- Kč/měsíc.

 

Informace o zvýšení stravného pro školní rok 2022/2023

Výše stravného pro děti    od 3–6 let      6–7 let

Přesnídávka:                       11,- Kč        11,- Kč

Oběd:                                   24,- Kč        27,- Kč

Odpolední svačina:             11,- Kč        11,- Kč

                                          ——————————

                                                46,-             49,- 

V Praze  dne 16.06.2022

 

Michaela Půlkrábková

ředitelka mateřské školy

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________