Nástěnka

Dle nařízení vlády je školka od 1.3. uzavřená.

Školné za tento měsíc bude kráceno podle znovuotevření školek

Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

 


Vážení rodiče,

Pár informací při nástup nových dětí do mš.: 

Školní rok začíná 1.9.2020 Do školky přineste dětem přezuvky, náhradní oblečení a dobrou náladu.

Nástup dětí bude probíhat od 7,00 hod do 8,30 hod. Při příchodu Vás paní učitelka seznámí se značkou dítěte a postupem při adaptaci.

Veškeré další informace budou postupně vyvěšované na nástěnkách v šatnách tříd.

 

Prosíme rodiče, aby pokud možno do šaten nosili roušky, opravdu je to ochrana Vaše i naše.