Nástěnka

Vánoční náhradní provoz mš

Provoz pro děti o vánočních prázdninách viz příloha:

2020_leták vánoce prázdniny MŠ

 


Vážení rodiče,

Pár informací při nástup nových dětí do mš.: 

Školní rok začíná 1.9.2020 Do školky přineste dětem přezuvky, náhradní oblečení a dobrou náladu.

Nástup dětí bude probíhat od 7,00 hod do 8,30 hod. Při příchodu Vás paní učitelka seznámí se značkou dítěte a postupem při adaptaci.

Veškeré další informace budou postupně vyvěšované na nástěnkách v šatnách tříd.

 

Prosíme rodiče, aby pokud možno do šaten nosili roušky, opravdu je to ochrana Vaše i naše.