Nástěnka

Dne 7.9.2022 v 16 hodin 

bude ve třídě Delfínci schůze KRPŠ

po skončení budou následovat třídní schůzky, které budou v kmenových třídách.

 

Děkuji a těšíme se na Vás

1.9.2023

————————————————————————————————————————————————————————————–

 Informace o zvýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude, po výpočtu školného podle školského zákona, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ,

úplata za vzdělávání (školné) od 1. září 2023 činit 1.050,- Kč/měsíc.

 

Informace o zvýšení stravného pro školní rok 2023/2024

Výše stravného pro děti    od 3–6 let      6–7 let

Přesnídávka:                       12,- Kč        12,- Kč

Oběd:                                   26,- Kč        29,- Kč

Odpolední svačina:             12,- Kč        12,- Kč

                                          ——————————

                                                50,-             53,- 

V Praze  dne 30.06.2023

Michaela Půlkrábková

ředitelka mateřské školy

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________