info@msvetrnicek.cz

         241 091 820 - 7 tel.

    241 091 828     fax

Zárubova 952/10 Praha 4

Seznam přijatých dětí:    seznam_prijatych dětí

 

Schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat 12.6.2018 od 16,00 hod ve třídě Žabičky

==============================================================================================

 

 

Předzápis:

 Vážení rodiče,

k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Klikněte na tento odkaz:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/vetrnicek

a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější.

 Elektronický předzápis bude přístupný od 10.4 do 8.5.2018

 

 Odevzdání přihlášek:

  1. 5. a 10. 5. 2018 od 13,00 do 17,00 hodin

Při odevzdávání přihlášek je nutné doložit:

                  rodný list dítěte,  občanský průkaz zákonného zástupce,  potvrzení o trvalém bydlišti v Praze 12.

 Spádovým obvodem  mateřské školy je celá obvod MČ Prahy 12.

Den otevřených dveří se bude konat 25.4.2018  od 7,30-10,30 a 15,00 – 16,30

 

 

****************************************************************************

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

K předškolnímu vzdělávání se přijímají pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou.

Netýká se dětí, které budou od 1.9. 2018 plnit povinnou předškolní docházku.

Spádovou oblastí pro zápis dětí v mateřské škole je MČ Praha 12.

 

– Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let k zápisu předškolnímu vzdělávání.

 

– Předností přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (t.do 31.8.2018) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

– Předností přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj.do 31.8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

V Praze dne: 9.3.2018

Michaela Půlkrábková ředitelka mš

***************************

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2017/2018.

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:

  1. a) pro všechny přijaté děti                               700,- Kč
  2. b) bezúplatná docházka pro děti v povinném předškolním vzdělávání (tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky

č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, v platném znění, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

Stanovení plateb za stravné pro školní rok 2017/2018

Dopolední svačina: 9,00 Kč

Oběd: 18,00 Kč

Odpolední svačina: 6,00 Kč

Při celodenní docházce – celodenní stravné: 33,00 Kč

Při polodenní docházce – polodenní stravné: 27,00 Kč

Stravné pro děti, které dovrší ve školním roce 2017/2017 sedmi let, je stravné stanovené takto:

Dopolední svačina: 10,00 Kč

Oběd: 19,00 Kč

Odpolední svačina: 7,00 Kč

Při celodenní docházce – celodenní stravné: 36,00 Kč

Při polodenní docházce: 29,00 Kč

******************************************************************************************************

 

    

 

 


         NON-STOP Domain Scanning


          FireWall is ON


        AntiMalware is ON

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Neděle 19. srpna 2018
  • Svátek má Ludvík
  • Zítra má svátek Bernard
  • Do konce roku zbývá 134 dnů
Jasno
Neděle 0%
High 91° / Low 66°
Většinou jasno. Nejnižší teploty 66 ° F.
Jasno
Pondělí 10%
High 90° / Low 64°
Většinou jasno. Nejvyšší teploty 90 ° F. Vítr Z o rychlosti 10 - 15 mi/h.
Zataženo
Úterý 10%
High 84° / Low 62°
Zataženo. Nejvyšší teploty 84 ° F. Vítr S o rychlosti 5 - 10 mi/h.
Částečně oblačno
Středa 0%
High 89° / Low 66°
Částečně zataženo. Nejvyšší teploty 89 ° F. Vítr JJV a proměnlivé počasí.
Částečně oblačno
Čtvrtek 20%
High 89° / Low 66°
Částečně zataženo. Nejvyšší teploty 89 ° F. Vítr J o rychlosti 5 - 10 mi/h.