Klub rodičů

 

Ve škole je ustanoven  spolek rodičů pod názvem Klub rodičů a přátel školy, který zastupuje předseda. Klub má svůj běžný účet, na který jsou ukládány příspěvky členů, jejichž výši si určují rodiče. Z tohoto účtu si rodiče hradí náklady na sportovní a kulturní akce pro své děti. Rodiče pracují podle svých možností ve třídách i jako pomocní asistenti učitelky, podílejí se na sestavování individuálních výchovných plánů svých dětí.

Do akcí, které rodiče pořádají ve spolupráci se školou, patří různé polodenní a celodenní výlety, divadelní představení a programy ke Dni dětí…

Zde si můžete přečíst Stanovy spolku

 

Předsedou klubu se stala paní Krátka (třída u Koťátek) email: sandra.koublova@seznam.cz

 

Dne 8.9.2022 se bude konat schůze KRPŠ ve třídě Delfínci (6.tř) od 16 hodin po skončení  jsou třídní schůzky na třídách.

 

KULTURNÍ   AKCE, PROJEKTY financované z KRPŠ školní rok 2022-2023:

Se sokolem do života – roční projekt České obce sokolské  

Mikulášská nadílka – dárek pro děti

8.11 „Trable s příšerou ( placeno z grantu primární prevence)

11.10 divadlo „Jak se Barbora zatoulala“

7.12 kouzelník „Vánoční kouzelné divadlo“

9.12  divadlo „Jak se v pekle kuly pykle“

12.12 Vánoční dílnička – malování ozdob

18.1 Canes terapie – prevence proti kousnutí

8.3 divadlo „Šel zahradník do zahrady“

21.3 polytechnické dopoledne (dotace)

7.6.2023. – „Bublinkový den“  Den dětí

22.6.2023 – výlet do „Obory Žleby“