Klub rodičů

 

Ve škole je ustanoven  spolek rodičů pod názvem Klub rodičů a přátel školy, který zastupuje předseda. Klub má svůj běžný účet, na který jsou ukládány příspěvky členů, jejichž výši si určují rodiče. Z tohoto účtu si rodiče hradí náklady na sportovní a kulturní akce pro své děti. Rodiče pracují podle svých možností ve třídách i jako pomocní asistenti učitelky, podílejí se na sestavování individuálních výchovných plánů svých dětí.

Do akcí, které rodiče pořádají ve spolupráci se školou, patří různé polodenní a celodenní výlety, divadelní představení a programy ke Dni dětí…

Zde si můžete přečíst Stanovy spolku

 

Předsedou klubu se stala paní Setničková (třída u Koťátek) email: setnickovakaterina@seznam.cz

 

Dne 15.9.2021 se bude konat schůze KRPŠ ve třídě žabičky od 16 hodin po skončení  jsou třídní schůzky na třídách.

 

KULTURNÍ   AKCE, PROJEKTY financované z KRPŠ školní rok 2021-2022:

Se sokolem do života – roční projekt České obce sokolské  

Mikulášská nadílka – dárek pro děti

Vánoční dárek – individuální dárek pro děti

11.10 – divadelní představení „Houbařská pohádka“

19.10 – divadelní představení „O zeleném panáčkovi“ (program ke Dni stromů)

17.2. – divadelní představení „Jak Vašík přišel k rozumu“

23.3 – divadelní představení „O  hledání jara“

6.4. – divadelní představení „Na návštěvě v Broučkově“

16.5. – divadelní představení „O Honzovi a Jasněnce“

8.6. – „Bublinkový den“  Den dětí