Klub rodičů

 

Ve škole je ustanoven  spolek rodičů pod názvem Klub rodičů a přátel školy, který zastupuje předseda. Klub má svůj běžný účet, na který jsou ukládány příspěvky členů, jejichž výši si určují rodiče. Z tohoto účtu si rodiče hradí náklady na sportovní a kulturní akce pro své děti. Rodiče pracují podle svých možností ve třídách i jako pomocní asistenti učitelky, podílejí se na sestavování individuálních výchovných plánů svých dětí.

Do akcí, které rodiče pořádají ve spolupráci se školou, patří různé polodenní a celodenní výlety, divadelní představení a programy ke Dni dětí…

Zde si můžete přečíst Stanovy spolku

 

Předsedou klubu se stala paní Setničková (třída u Koťátek) email: setnickovakaterina@seznam.cz

 

KULTURNÍ   AKCE, PROJEKTY financované z KRPŠ:

Se sokolem do života – roční projekt České obce sokolské  

Mikulášská nadílka – dárek pro děti

Vánoční dárek – individuální dárek pro děti

13.10. „TRABLE  S PŘÍŠEROU“ – Divadlo  „ Do světa „-zábavně  vzdělávací  pořad  ( jak  si  poradit s trápením  všeho  druhu )

19.10. FOCENÍ  Soubor  fotografií- pozadí se zimní tématikou, dekorace – sněhuláček

5.11. „ O  TEREZCE  A  MATĚJOVI „-„Divadlo  s písničkou „-divadelní představení  s písničkami  J.Uhlíře  a  Z.Svěráka

3.12. „ O LIŠCE  PODŠITÉ „ – Divadlo „Andmar“-divadelní představení na motivy Ezopových bajek

12.1. 2021 „ TRIO  ACORDO „ – „Cestování  s pohádkou“ – hudební  představení  s příběhem

15.2. „ POHÁDKA  Z KUCHAŘSKÉ  ČEPICE  „ -Divadlo „koloběžka“

2.3. „  JARNÍ  KOUZELNÉ  DIVADLO „ – Divadlo pí. Chrastinové

5.5.  „ JAK  VAŠÍK  PŘIŠEL  K ROZUMU „  – divadlo pí.Chrastinové