Klub rodičů

 

Ve škole je ustanoven  spolek rodičů pod názvem Klub rodičů a přátel školy, který zastupuje předseda. Klub má svůj běžný účet, na který jsou ukládány příspěvky členů, jejichž výši si určují rodiče. Z tohoto účtu si rodiče hradí náklady na sportovní a kulturní akce pro své děti. Rodiče pracují podle svých možností ve třídách i jako pomocní asistenti učitelky, podílejí se na sestavování individuálních výchovných plánů svých dětí.

Do akcí, které rodiče pořádají ve spolupráci se školou, patří různé polodenní a celodenní výlety, divadelní představení a programy ke Dni dětí…

Zde si můžete přečíst Stanovy spolku

 

Předsedou klubu se stala paní Krátka (třída u Koťátek) email: sandra.koublova@seznam.cz

 

KULTURNÍ   AKCE, PROJEKTY financované z KRPŠ školní rok 2023-2024:

Se sokolem do života – roční projekt České obce sokolské  

Mikulášská nadílka – dárek pro děti

4.10.2023 divadlo – Co malý medvědi o podzimu nevědí

21.11.2023 divadlo – Pipi Dlouhá Punčocha a dobrodružství v Praze

11.3 2024 pořad Pomóóóc – agentura do světa 

14.5.2024 divadlo – Námořnická pohádka

12.6.2024 program  Zážitkový den s Edou