Zápis

Seznam přijatých dětí podle registračního čísla na Prázdninový provoz od 27.7. – 7.8.2020

naleznete v následujícím odkazu:  seznam dětí na prázdninový provoz

 

========================================================================================

 

Zápis na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Pro  letošní zápis  využijte elektronického předzápisu , který  Vám  velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.  Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout

Elektronický předzápis bude přístupný od 14.4. do 11.5.2020 na www stránkách

Den otevřených dveří zrušen

Postup zákonných zástupců při zápisu

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-vetrnicek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

– tisk vyplněné žádosti

– tisk čestného prohlášení k očkování

– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

– pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

– do datové schránky školy  hf5k3x6

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

– poštou na adresu školy: Mateřská škola Větrníček v Praze 12, Zárubova 952/10, Praha 4 – Kamýk

– nebo do schránky mateřské školy, která se nachází vedle ředitelny.

Kritéria 202/2021