Zápis

Letní provoz 2024

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy pro letní provoz můžete využít Elektronického předzápisu.

Kliknutím na tento odkaz přejdete přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-p12-vetrnicek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (vyplnění a tisk vyplněné žádosti).

Žádost doručte do své mateřské školy ve dnech 24. a 25.4.2024 od 13 do 17 hod.

http://www.msvetrnicek.cz/wp-content/uploads/2024/04/zadost__.pdf

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Termíny zápisu na školní rok 2024/2025:

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-vetrnicek

Aplikace pro předzápis bude otevřena od 2. 4. 2024 do 13. 5. 2024

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře)

a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Odevzdávání vytištěných a potvrzených přihlášek do MŠ: 14. 5. 2024 a 15. 5. 2024 od 13:00 do 17:00 hod.

Den otevřených dveří se bude konat 9.4.2024 od 8,30 do 11,00 hod

Brožura Přijďte se podívat:

Pro MŠ: https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=101917

Pro ZŠ: https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=101916

vloženo:8.1.2024


Náhradní Provoz MŠ – Vánoce 2023

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje Mateřská škola Větrníček v Praze 12

                                                                                                         sídlo: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 – Kamýk

ve dnech 27. 12. a 28. 12. od 7:00 do 17:00 hodin, 29. 12. 2023 od 7:00 do 13:00 hodin

Kontakt: telefon 241 091 820

e-mail: info@msvetrnicek.cz

 Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

 

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě

v  MŠ Větrníček ve čtvrtek 23. 11. 2023 v době od 13:00 do 17:00 hodin v ředitelně.

 

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.

Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech a hodinách bude docházet do mateřské školy), a uhradí poplatky.

Od 2. 1. 2024 budou v provozu všechny mateřské školy.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————————

Termíny zápisu na školní rok 2023/2024:

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-vetrnicek

Aplikace pro předzápis bude otevřena od 3. 4. 2023 do 9. 5. 2023

Odevzdávání vytištěných a potvrzených přihlášek do MŠ: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hod.

27.1 kritéria pro přijímání 2023-2024    

______________________________________________________________________________________________________________________