Zápis

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých dětí pod registračním číslem od 1.9.2021:

36,34,56,53,60,51,52,58,12,26,5,8,45,15,44,2,3,19,64,62,4,13,22,63,33,18,25,35,11,37,31,56,7,6,54,1,28,65

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 8.6.2021 od 16 hodin ve třídě žabičky.

 

Ostatní registrační čísla byly nepřijaty

 

Zápis na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Pro  letošní zápis  využijte elektronického předzápisu, který  Vám  velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti).

Elektronický předzápis bude přístupný od 12.4. do 14.5.2021 na www stránkách

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-vetrnicek

Kritéria pro přijímání dětí 2021/2022

Čestné prohlášení

Den otevřených dveří zrušen

 

Postup zákonných zástupců při zápisu na školní rok 2021/2022

1) VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
zákonný zástupce  si následně vytiskne dokumenty

2) ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST, KOPII RODNÉHO LISTU, KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DO MŠ
Možnosti doručení:  Datová  schránka školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu info@msvetrnicek.cz , vhozením do poštovní schránky v MŠ nebo zasláním poštou (Mateřská škola Větrníček v Praze 12, Zárubova 952/10, Praha 4, 14200)

3) OVĚŘENÍ ÚDAJŮ
mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítěte u MČ Praha 12

termín odevzdávání přihlášek: 2.5.2021 – 16.5.2021 kdy bude zápis do MŠ ukončen

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.